Политика за авторски права

Ние секогаш ќе ги чуваме вашите податоци безбедни. Еве зошто ни е потребна Политика за Авторски Права и како ја користиме.

Политиката последен пат е изменета на 24.05.2021

„Www.tosezafirov.com“ ги препознава и почитува правата на носителите на авторските права. За таа цел, ние усвоивме специфична политика за авторски права што ви овозможува, како носител на истите, да доставите Известување за повреда на авторските права. Целта на нашата Политика за авторски права, како форма на закон за интелектуална сопственост, е да ги заштитиме оригиналните авторски дела.

Ако верувате дека содржината на „www.tosezafirov.com“ ги нарушува вашите авторски права, испратете ни е-пошта на [email protected] за наводното кршење на авторските права до Назначениот Агент за Авторски Права наведен подолу.

Известување за Авторски Права

Известувањето за Кршење на Авторските права мора барем да ги содржи следните информации:

 • Целосно име и презиме и потпис на сопственикот на авторските права или лицето овластено да дејствува во име на сопственикот на авторските права
 • Лични Информации – адреса на е-пошта, телефонски број, или поштенска адреса на која можеме да ве контактираме
 • Идентификација на авторското дело за кое тврдите дека е повредено и разумни детали што овозможуваат „www.tosezafirov.com“ да го препознае ова дело
 • Изјава на добра верба дека носителот на авторските права не допушта користење на авторското дело
 • Изјава под казна за лажно сведочење дека или сте носителот на авторското право или вие имате право да дејствувате во име на носителот на авторските права, и Информациите кои ги дадовте се точни

Ве молиме, доставете го вашето известување на [email protected]

Откако ќе го дадете горенаведеното известување, „www.tosezafirov.com“ одлучува во дискреција за соодветните активности што треба да се преземат, вклучително и отстранување на таквото дело заштитено со авторски права, согласно политиката за истите.

Контра-известување за Политика за Авторски Права

Може да поднесете контра-известување во случај кога сметате дека неправилно е поднесено известување за повреда на авторските права против вас.

Контра-Известувањето мора да ги содржи барем следните Информации:

 • Лични Информации - вашето име, физички или електронски потпис, адреса, е-мејл адреса и телефонски број
 • Идентификација на авторско дело што тврдите дека е отстрането или онеспособено како резултат на грешка или погрешно индентификување
 • Изјава под казна за лажно сведочење наведувајќи дека авторското дело бил отстрането или оневозможено како резултат на грешка или погрешна идентификација, потпишан самоволно
 • Изјава дека вие:
  • Согласност за јурисдикцијата на Федералниот окружен суд во судскиот округ каде се наоѓа вашата адреса, ако адресата е во САД или Обединетиот окружен суд за јужниот округ на Њу Јорк (Менхетен) ако вашата адреса се наоѓа надвор од Соединетите држави и
  • Прифатете ја услугата на постапката од лицето кое го доставило известувањето за DMCA за наводно кршење на авторските права.

Ве молиме, доставете го вашето известување на [email protected]

Правна Служба

Е-пошта: [email protected]

Кога "www.tosezafirov.com" добива контра-известување кое ги задоволува критериумите што ги споменавме погоре, ние сме должни да препратиме копија од контра-известувањето до лицето кое поднело известување за кршење на авторските права на прво место. Да претпоставиме дека лицето кое го поднесува известувањето за кршење на авторските права, на прво место не известува нас дека тие пополнуваат судски налог за да  ограничи наводното кршење на авторските права. Во тој случај, ние не сме во состојба да ја замениме отстранетата содржина. Ако не се преземат такви дејствија, Тоше Зафиров ќе ги замени материјалите во рок од десет дена од вашето поднесување на контра-известувањето.

ВЕ МОЛИМЕ ИМАЈТЕ ПРЕДВИД ДЕКА "WWW.TOSEZAFIROV.COM" ИМА НАМЕРА ДА СЕ УСОГЛАСИ СО СИТЕ ОДРЕДБИ НА DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT, НО НЕМА ЕДНОСТРАНО ДА ЈА ПРЕЗЕМЕ ОДГОВОРНОСТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ КОЈ СЕ СМЕТА ДЕКА СЕ ПОВРЕДУВА.

„Www.tosezafirov.com“ е веб-страница во сопственост на „Тоше Зафиров ( ХЕ групација ) ДОО“ лоцирана на „1309 Coffeen Avenue STE 1200 - Sheridan, Wyoming 82801“